JavaScript

Jest to druga część tego kursu. Część II zawiera trochę przykładów pokazujących zakres użycia CSS w Mozilli.

Każda strona Części II ilustruje jak CSS współpracuje z innymi technologiami. Te strony nie zostały stworzone po to, aby nauczyć Cię korzystać z tych technologii. Jeśli chcesz je poznać, skorzystaj z innych kursów.

Natomiast, te strony zostały stworzone po to, aby pokazać wiele możliwości wykorzystania CSS. Aby używać tych stron, powinieneś(aś) znać CSS, ale nie musisz znać innych technologii.

Informacja: JavaScript

JavaScript jest językiem programowania. Duża część kodu aplikacji Mozilla (na przykład przeglądarki) jest napisana w JavaScripcie.

JavaScript może współpracować z arkuszami stylów, pozwalając Ci pisać aplikacje, które dynamicznie zmieniają styl dokumentu.

Istnieją na to trzy sposoby:

 • Przez pracę z listę arkuszy stylów dokumentu — na przykład: dodawanie, usuwanie i zmienianie arkusza stylów.
 • Przez pracę z regułami w arkuszu stylów — na przykład: dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie reguł.
 • Przez pracę z pojedynczymi elementami w DOM — modyfikowanie jego stylu niezależnie od arkusza stylów dokumentu.
Więcej szczegółów
Aby dowiedzieć się więcej o JavaScripcie w Mozilli, zajrzyj na stronę JavaScript na tym wiki.

Zadanie: Demonstracja wykorzystania Javascript-u

Stwórz nowy dokument HTML, doc5.html. Skopiuj i wklej poniższy kod, upewniając się, że zaznaczyłeś(aś) cały:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<HTML>

<HEAD>
<TITLE>Mozilla CSS Getting Started - JavaScript demonstration</TITLE>
<LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="style5.css">
<SCRIPT type="text/javascript" src="script5.js"></SCRIPT>
</HEAD>

<BODY>
<H1>JavaScript sample</H1>

<DIV id="square"></DIV>

<BUTTON type="button" onclick="doDemo(this);">Click Me</BUTTON>

</BODY>
</HTML>

Stwórz nowy plik CSS, style5.css. Skopiuj i wklej do niego poniższy kod:

/*** JavaScript demonstration ***/
#square {
 width: 20em;
 height: 20em;
 border: 2px inset gray;
 margin-bottom: 1em;
 }

button {
 padding: .5em 2em;
 }

Stwórz nowy plik tekstowy, script5.js. Skopiuj i wklej do niego poniższy kod:

// JavaScript demonstration
function doDemo (button) {
 var square = document.getElementById("square")
 square.style.backgroundColor = "#fa4"
 button.setAttribute("disabled", "true")
 setTimeout(clearDemo, 2000, button)
 }

function clearDemo (button) {
 var square = document.getElementById("square")
 square.style.backgroundColor = "transparent"
 button.removeAttribute("disabled")
 }

Otwórz dokument w swojej przeglądarce i naciśnij przycisk.

To wiki nie obsługuje JavaScriptu na stronach, więc nie jest możliwe zademonstrowanie działania tego kodu tutaj. Wygląda to mniej więcej jak poniżej, przed i po naciśnięciu przycisku:

JavaScript demonstration

JavaScript demonstration

Uwagi dotyczące demonstracji:

 • Dokument HTML ma podpięty arkusz stylów, a także plik ze skryptem.
 • Skrypt operuje na niezależnych elementach w DOM-ie. Modyfikuje styl obiektów bezpośrednio. Modyfikuje styl przycisku pośrednio, zmieniając jego atrybut.
 • W JavaScripcie document.getElementById("square") jest podobne w działaniu do selektora CSS #square.
 • W JavaScripcie backgroundColor odpowiada własności background-color w CSS.
 • Twoja przeglądarka posiada wbudowaną regułę CSS dla button[disabled="true"], która zmienia wygląd przycisku, kiedy zostaje on wyłączony.
Wyzwanie
Zmień skrypt tak, aby obiekt square skakał w prawo o 20 em, kiedy jego kolor się zmienia, i skakał z powrotem, kiedy kolor wraca do podstawowego.

Co dalej?

Jeżeli masz problemy ze zrozumieniem tej strony albo chcesz ją skomentować, pomóż nam, dopisując się na stronie Dyskusji.

W tej demonstracji dokument HTML posiada odnośnik do skryptu, mimo że używa go tylko element przycisku. Mozilla rozszerza CSS, aby umożliwić wiązanie kodu JavaScript (oraz treści i innych arkuszy stylów) z wybranymi elementami. Następna strona opisuje to: Wiązania XBL