Deze vertaling is niet volledig. Help dit artikel te vertalen vanuit het Engels.

De splice() methode past de inhoud van een array aan door bestaande elementen te verwijderen en/of nieuwe elementen toe te voegen.

Syntax

array.splice(start[, deleteCount[, item1[, item2[, ...]]]])

Parameters

start
Positie vanwaar de array dient te worden veranderd (met eerste element op 0). Indien groter dan de lengte van de array zal de start worden omgezet naar de lengte van de array. Indien negatief begint hij het absolute aantal vanaf het einde van de array.
deleteCount
Een getal dat aanduidt hoeveel elementen moeten worden verwijderd. Indien 0 worden er geen elementen verwijderd. In dit scenario moet je minstens één toe te voegen element meegeven. Als de deleteCount groter is dan het overige aantal elementen in de array (beginnend bij de start waarde) worden alle deze overige elementen verwijderd.
Indien de deleteCount niet wordt meegegeven, wordt deze als volgt berekend: (arr.length - start). Dit heeft als resultaat dat alle elementen na de startwaarde worden verwijderd.
item1, item2, ...
De elementen die in de array moeten worden toegevoegd, startende van de start waarde. Indien niet meegegeven zullen er enkel elementen uit de array verwijderd worden.

Return value

Een array die de verwijderde items bevat. Wanneer slechts één element is verwijderd, wordt er een array teruggegeven met één element. Wanneer er geen elementen zijn verwijderd, wordt een lege array teruggegeven.

Description

If you specify a different number of elements to insert than the number you're removing, the array will have a different length at the end of the call.

Examples

Using splice()

The following script illustrates the use of splice():

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon'];

// removes 0 elements from index 2, and inserts 'drum'
var removed = myFish.splice(2, 0, 'drum');
// myFish is ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'surgeon']
// removed is [], no elements removed

// myFish is ['angel', 'clown', 'drum', 'mandarin', 'surgeon'] 
// removes 1 element from index 3
removed = myFish.splice(3, 1);
// myFish is ['angel', 'clown', 'drum', 'surgeon']
// removed is ['mandarin']

// myFish is ['angel', 'clown', 'drum', 'surgeon'] 
// removes 1 element from index 2, and inserts 'trumpet'
removed = myFish.splice(2, 1, 'trumpet');
// myFish is ['angel', 'clown', 'trumpet', 'surgeon']
// removed is ['drum']

// myFish is ['angel', 'clown', 'trumpet', 'surgeon'] 
// removes 2 elements from index 0, and inserts 'parrot', 'anemone' and 'blue'
removed = myFish.splice(0, 2, 'parrot', 'anemone', 'blue');
// myFish is ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'surgeon']
// removed is ['angel', 'clown']

// myFish is ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'surgeon'] 
// removes 2 elements from index 2
removed = myFish.splice(myFish.length -3, 2);
// myFish is ['parrot', 'anemone', 'surgeon']
// removed is ['blue', 'trumpet']

const myFish = ['parrot', 'anemone', 'blue', 'trumpet', 'surgeon'];
// removes 3 elements starting at index 2
const removed = myFish.splice(2);
// myFish is ['parrot', 'anemone']
// removed is ['blue', 'trumpet', 'surgeon']

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.splice' in that specification.
Draft  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 5.5 (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Backward compatibility

In JavaScript 1.2 the splice() method returns the element removed, if only one element is removed (deleteCount parameter is 1); otherwise, the method returns an array containing the removed elements.

Note: The last browser to use JavaScript 1.2 was Netscape Navigator 4, so you can depend on splice() always returning an array. This is the case, when a JavaScript object has a length property and a splice() method, console.log() treats it as an Array-like object. Checking with an instanceof Array on it returns false.

See also

  • push() / pop() — add/remove elements from the end of the array
  • unshift() / shift() — add/remove elements from the beginning of the array
  • concat() — returns a new array comprised of this array joined with other array(s) and/or value(s)

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: mroeling, thinckx, QuintusOostendorp, yannickvergeylen
Laatst bijgewerkt door: mroeling,