Array.prototype.shift()

De shift() methode verwijdert het eerste element van de array en geeft het element terug als resultaat. Deze methode wijzigt de lengte van de array.

var a = [1, 2, 3];
var b = a.shift();

console.log(a); // [2, 3]
console.log(b); // 1

Syntax

arr.shift()

Return value

Het verwijderde element van de array; undefined als de array leeg is.

Description

De shift methode verwijdert het element met index nul en schuift de volgende waarden met hogere index,  1 positie terug.  Het verwijderde element is het resultaat. Als de length property 0 is, is het resultaat undefined .

shift is bewust generiek; deze methode kan worden aangeroepen of toegepast op op array gelijkende objecten. Objects zonder length property, die de laatste van een serie van opeenvolgende, op nul gebaseerde numerische properties reflecteren, kunnen zich op een niet betekenisvolle manier gedragen.

Examples

Removing an element from an array

De volgend code toont de myFish array voor en na het verwijderen van het eerste element. Het toont ook het verwijderde element:

var myFish = ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon'];

console.log('myFish before:', JSON.stringify(myFish));
// myFish before: ['angel', 'clown', 'mandarin', 'surgeon']

var shifted = myFish.shift(); 

console.log('myFish after:', myFish); 
// myFish after: ['clown', 'mandarin', 'surgeon']

console.log('Removed this element:', shifted); 
// Removed this element: angel

Using shift() method in while loop

De shift() methode wordt vaak gebruikt als een conditie in een while lus. In het volgende voorbeeld verwijdert elke iteratie het volgende element van de array totdat ze leeg is:

var names = ["Andrew", "Edward", "Paul", "Chris" ,"John"];

while( (i = names.shift()) !== undefined ) {
    console.log(i);
}
// Andrew, Edward, Paul, Chris, John

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Initial definition. Implemented in JavaScript 1.2.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.shift' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome voor AndroidFirefox voor AndroidOpera voor AndroidSafari op iOSSamsung InternetNode.js
shiftChrome Volledige ondersteuning 1Edge Volledige ondersteuning 12Firefox Volledige ondersteuning 1IE Volledige ondersteuning 5.5Opera Volledige ondersteuning 4Safari Volledige ondersteuning 1WebView Android Volledige ondersteuning 1Chrome Android Volledige ondersteuning 18Firefox Android Volledige ondersteuning 4Opera Android Volledige ondersteuning 10.1Safari iOS Volledige ondersteuning 1Samsung Internet Android Volledige ondersteuning 1.0nodejs Volledige ondersteuning 0.1.100

Legenda

Volledige ondersteuning  
Volledige ondersteuning

See also