MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

De entries() funtie geeft een nieuw Array Iterator object dat de key/value paren bevat voor elk onderdeel van de array.

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

console.log(iterator.next().value); // [0, 'a']
console.log(iterator.next().value); // [1, 'b']
console.log(iterator.next().value); // [2, 'c']

Syntax

a.entries()

Return waarde

Een nieuw Array iterator object.

Voorbeeldjes

De for…of loop

var a = ['a', 'b', 'c'];
var iterator = a.entries();

for (let e of iterator) {
  console.log(e);
}
// [0, 'a']
// [1, 'b']
// [2, 'c'] 

Specificaties

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Standard Standaard definitie.
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.entries' in that specification.
Draft  

Ondersteunende browsers

Functie Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basis ondersteuning 38 28 (28) No support 25 7.1
Functie Android Chrome voor Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basis ondersteuning No support No support 28.0 (28) No support No support 8.0

Zie ook

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: TiXSystem
 Laatst bijgewerkt door: TiXSystem,