Identifier

Een sequentie van karakters in de code die een variabele (en-US), functie (en-US), of eigenschap (en-US) identificeren.

In JavaScript (en-US) kunnen identifiers enkel alfanumerieke karakters (of "$" of "_") bevatten en mogen niet starten met een cijfer. Een identifier verschilt van een string in dat een string data is terwijl een identifier een deel is van de code. In JavaScript is er geen manier om identifiers om te zetten naar strings maar is het soms wel mogelijk om strings om te zetten (parse) naar identifiers.

Leer meer

Algemene kennis