Constante

Een constante is een onveranderlijke waarde, bijvoorbeeld getallen (1, 2, 42). Variabelen daarentegen kunnen van waarde veranderen wanneer een programmeur een nieuwe waarde toekent aan een reeds bestaande variabele.

Net zoals variabelen worden constanten soms toegekend aan identifiers. Zo kan, bijvoorbeeld 3,14... worden toegekend aan identifier pi.

In JavaScript kan men voor constanten const gebruiken. Dit impliceert dat de referentie naar de waarde niet kan veranderen, wat niet noodzakelijk betekent dat de waarde waarnaar wordt verwezen niet aanpasbaar is.

Leer meer

Algemene kennis