We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Springen naar:

Een constante is een onveranderlijke waarde, bijvoorbeeld getallen (1, 2, 42). Variabelen daarentegen kunnen van waarde veranderen wanneer een programmeur een nieuwe waarde toekent aan een reeds bestaande variabele.

Net zoals variabelen worden constanten soms toegekend aan identifiers. Zo kan, bijvoorbeeld 3,14... worden toegekend aan identifier pi.

In JavaScript kan men voor constanten const gebruiken. Dit impliceert dat de referentie naar de waarde niet kan veranderen, wat niet noodzakelijk betekent dat de waarde waarnaar wordt verwezen niet aanpasbaar is.

Leer meer

Algemene kennis

Documentlabels en -medewerkers

 Aan deze pagina hebben bijgedragen: VincentDerk
 Laatst bijgewerkt door: VincentDerk,