Arpanet

Het ARPAnet (advanced research projects agency network) was een computer netwerk gebouwd in 1969 als voorloper van het Internet. Het doel was het vormen van een robuust medium om data te versturen en leidende onderzoeksgroepen doorheen de Verenigde Staten te verbinden. Het ARPAnet maakte eerst gebruik van NCP (network control protocol) en vervolgens van de eerste versie van het Internet protocol oftewel TCP/IP. Dit maakte dat ARPAnet een prominente rol had in de opgang van het Internet. ARPAnet werd rond 1990 buiten gebruik gesteld.

Leer meer

Algemene kennis