Math.sign()

La funció Math.sign() retorna el signe d'un nombre, indicant si el nombre donat és positiu, negatiu o zero.

Sintaxi

Math.sign(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que sign() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.sign() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Aquesta funció pot retornar 5 valors diferents, 1, -1, 0, -0, NaN, que representen "nombre positiu", "nombre negatiu", "zero positiu", "zero negatiu" i NaN respectivament.

L'argument passat a aquesta funció serà convertit al tipus de x implícitament.

Exemples

Utilitzar Math.sign()

Math.sign(3);   // 1
Math.sign(-3);  // -1
Math.sign('-3'); // -1
Math.sign(0);   // 0
Math.sign(-0);  // -0
Math.sign(NaN);  // NaN
Math.sign('foo'); // NaN
Math.sign();   // NaN

Polyfill

Math.sign = Math.sign || function(x) {
 x = +x; // converteix a un nombre
 if (x === 0 || isNaN(x)) {
  return x;
 }
 return x > 0 ? 1 : -1;
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.sign' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support No support

Vegeu també