Math.min()

La funció Math.min() retorna el més petit de zero o més nombres.

Sintaxi

Math.min([valor1[, valor2[, ...]]])

Paràmetres

valor1, valor2, ...
Nombres.

Descripció

Degut a que min() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.min(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Si no es proporciona cap argument, el resultat és Infinity.

Si al menys un dels arguments no pot ser convertit a nombre, el resultat és NaN.

Exemples

Utilitzar Math.min()

Aquest codi troba el valor mínim de x i y i l'assigna a z:

var x = 10, y = -20;
var z = Math.min(x, y);

Limitar un nombre amb Math.min()

Sovint s'utilitza Math.min() per a limitar un valor de manera que sempre sigui igual o menor que un límit. Per exemple, aquest codi

var x = f(foo);

if (x > limit) {
  x = limit;
}

es podria escriure de la següent manera:

var x = Math.min(f(foo), limit);

Math.max() es pot emprar d'una manera similar per a limitar un valor a l'altre límit.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.min' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.min' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també