Math.exp()

La funció Math.exp() retorna ex, on x és l'argument, i e és la constant d'Euler, la base dels logaritmes naturals.

Sintaxi

Math.exp(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Deguat a que exp() és un mètode estàtic de Math, aquest pot emprar-se com a Math.exp(), en comptes de cridar-lo com un mètode d'un objecte de tipus Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.exp()

Math.exp(-1); // 0.36787944117144233
Math.exp(0);  // 1
Math.exp(1);  // 2.718281828459045

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.exp' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.exp' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

  • Math.E
  • Math.expm1() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log()
  • Math.log10() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log1p() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.log2() This is an experimental API that should not be used in production code.
  • Math.pow()