itemtype

L'atribut global itemtype especifica l'URL del vocabulari que s'utilitzar脿 per definir itemprop (propietats dels elements) en l'estructura de dades. itemscope s'utilitza per establir l'ambit d'on en l'estructura de dades del vocabulari establert per itemtype estar脿 actiu.

Google i altres motors de cerca donen suport al vocabulari schema.org per dades estructurades. Aquest vocabulari defineix un conjunt est脿ndard de noms de tipus i noms de propietats, per exemple, MusicEvent indica la representaci贸 d'un concert amb startDate i propietats d'ubicaci贸 per especificar els detalls clau del concert. En aquest cas, seria MusicEvent l'URL utilitzada per itemtype i startDate i la ubicaci贸 seria itemprop que MusicEvent defineix.

Note: M茅s informaci贸 sobre els atributs itemtype es poden trobar a http://schema.org/Thing

 • L'atribut itemtype ha de tenir un valor que 茅s un conjunt desordenat de cadenes 煤niques que distingeixen entre maj煤scules i min煤scules, cadascuna de les quals 茅s un URL v脿lid que 茅s un URL absoluta, i tots les quals estan definides per utilitzar el mateix vocabulari. El valor de l'atribut ha de tenir almenys una cadena.
 • Els tipus d'elements han de ser definits en les especificacions aplicables (com schema.org ) i han ser definits per utilitzar el mateix vocabulari.
 • L'atribut itemtype nom茅s es pot especificar en elements que tinguin especificat un atribut itemscope.
 • L'atribut itemid nom茅s es pot especificar en elements que tinguin definit un atribut itemscope i un atribut itemtype, i nom茅s es pot definir en elements amb un atribut itemscope en el que el seu atribut itemtype especifica un vocabulari que no admet identificadors globals per els elements, com es definit en l'especificaci贸 del vocabulari.
 • El significat exacte d'un identificador global est脿 determinat mitjan莽ant l'especificaci贸 del vocabulari. Correspon a aquestes especificacions definir si es permet que existeixin m煤ltiples elements amb el mateix identificador global (ja sigui en la mateixa p脿gina o diferents p脿gines), i quines s贸n les regles de processament per a aquest vocabulari pel que fa al maneig del cas de diversos elements amb el mateix ID.

Exemple senzill

HTML

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
 <span itemprop="brand">ACME</span>
 <span itemprop="name">Executive Anvil</span>
</div>

Estructuraci贸 de les dades

itemscope itemtype schema.org Product
itemprop name Executive Anvil
itemprop brand [Thing]
itemprop name ACME

Exemple

HTML

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Product">
 <span itemprop="brand">ACME<br></span>
 <span itemprop="name">Executive Anvil<br></span>
 <img itemprop="image" src="https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/18/15/suitcase-924605_960_720.png" width="50" height="50" alt="Executive Anvil logo" /><br>

<span itemprop="description">Sleeker than ACME's Classic Anvil, the
  Executive Anvil is perfect for the business traveler
  looking for something to drop from a height.
 <br>
</span>

 Product #: <span itemprop="mpn">925872<br></span>
 <span itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
  Rating: <span itemprop="ratingValue">4.4</span> stars, based on <span itemprop="reviewCount">89
   </span> reviews<p>
 </span>

<span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
  Regular price: $179.99<br>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
  <span itemprop="price">Sale price: $119.99<br></span>
  (Sale ends <time itemprop="priceValidUntil" datetime="2020-11-05">
   5 November!</time>)<br>
  Available from: <span itemprop="seller" itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
           <span itemprop="name">Executive Objects<br></span>
          </span>
  Condition: <link itemprop="itemCondition" href="http://schema.org/UsedCondition"/>Previously owned,
   in excellent condition<br>
  <link itemprop="availability" href="http://schema.org/InStock"/>In stock! Order now!
</span>

 </span>

</div>

Resultat

HTML

Estructuraci贸 de les dades

itemscope itemtype Product (http://schema.org/Product)
itemprop name Executive Anvil
itemprop image https://pixabay.com/static/uploads/photo/2015/09/05/18/15/suitcase-924605_960_720.png
itemprop description Sleeker than ACME's Classic Anvil, the Executive Anvil is perfect for the business traveler looking for something to drop from a height.
itemprop mpn 925872
itemprop brand [Thing]  
itemprop name ACME
itemscope itemprop[itemtype] aggregateRating[AggregateRating]  
itemprop ratingValue 4.4
itemprop reviewCount 89
itemprop offers [Offer] http://schema.org/Offer
itemprop priceCurrency USD
itemprop price 119.99
itemprop priceValidUntil 2020-11-05
itemprop itemCondition http://schema.org/UsedCondition
itemprop availability http://schema.org/InStock
itemscope itemprop[itemtype] seller [Organization] http://schema.org/Organization
itemprop name Executive Objects

Nota: Una eina molt 煤til per a l'extracci贸 d'estructures de microdata d'HTML 茅s Google's Structured Data Testing Tool. Intenteu-ho en el codi HTML que es mostra a dalt.

Especificacions

Especificaci贸 Estat Comentari
itemtype   WG Nota - Ja no s'est脿 desenvolupant activament

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Caracter铆stica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Caracter铆stica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b脿sic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure