<strong>

Sumari

L'element HTML fort (<strong>) dóna al text una gran importància, i en general es mostra en negreta.

Context d'ùs

Contingut de categories Contingut dinàmic, contingut textual
Contingut permès contingut textual
Omissió de l'etiqueta None, must have both a start tag and an end tag
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti contingut textual, o qualsevol element que accepti contingut dinàmic
Normativa del document HTML5, secció 4.6.3; HTML 4.01, secció 9.2.1

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: fins Gecko 1.9.2 inclos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per aquest element.

Exemple

<p>When doing x it is <strong>imperative</strong> to do y before proceeding.</p>

Resultat

When doing x it is imperative to do y before proceeding.

Bold vs. Strong

Sovint es confús per als nous desenvolupadors de les diverses manera que hi ha d'expressar la mateixa cosa en un lloc web. Negreta i forta són potser un dels més comuns. Per què utilitzar <strong></ strong> vs <b></ b>? Teniu que escriure molt més fort i això produeix exactament el mateix resultat, oi?

Potser no; fort és un estat lògic i negreta és un estat físic. El estat lògic separa la presentació del contingut, en fer-ho, permeten que s'expressi de moltes maneres diferents. Aixó pot donar lloc que en comptes de fer un text en negreta desitgeu que sigui vermell, o tingui una mida diferent, o subratllat, o el que sigui. Té més sentit el canvi de les propietats de presentació de fort que de negreta. Això es deu a que la negreta és un estat físic; no hi ha separació de presentació i contingut, fer negreta, qualsevol cosa que no sigui text en negreta seria confús i il·lògic.

És important tenir en compte que <b></ b> té altres usos, quan es vol cridar l'atenció sense aumentar la importància.

Emphasis vs. Strong

Mentre que en HTML 4, Strong simplement indica un major èmfasi, en HTML 5, l'element es descriu com representan "una gran importància pel seu contingut." Aquesta és una distinció important que fer. Mentre Emphasis s'utilitza per canviar el sentit d'una frase ("m'encanten lespastanagues" enfront de "m'encanten les pastanagues"), Strong s'utilitza per donar porcions de importància a una frase afegida (per exemple, el "Compte! Això és molt perillós."). Tant Strong com Emphasis es poden niar per augmentar el grau d'importància relativa o èmfasi en el estrès, respectivament.

Veure