<mark>

Sumari

L'element HTML marca  (<mark>) representa el text ressaltat, és a dir, una extensió de text marcat per a finalitats de referència, per la seva rellevància en un context particular. Per exemple, pot utilitzar-se en una pàgina que mostra els resultats de cerca per ressaltar cada instància de la paraula buscada.

Notes d'ùs:

  • En una cita o un altre bloc, el text ressaltat sol marcar el text que es fa referència fora de la cita, o marcat per a un escrutini específic encara que l'autor original no ho va considerar important.
  • En el text principal, el text ressaltat sol marcar text que pot ser d'especial rellevància per a l'activitat actual de l'usuari, com els resultats de la cerca..
  • No utilitzeu l'element  <mark> per al ressaltat de sintaxi; utilitzar l'element <span> per a aquest fi.
  • No s'ha de confondre l'element <mark> amb l'element <strong>. L'element <strong> s'utilitza per indicar espais de text d'importància en el context del text, i s'utilitza l'element <mark> per designar espais de text de rellevància per a un context diferent.
Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable.
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.
Interfície DOM HTMLElement (en-US)

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<p>The &lt;mark&gt; element is used to <mark>highlight</mark> text</p>

Resultat

The <mark> element is used to highlight text

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<mark>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<mark>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 4.0 (2.0) 9.0 11.0 (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? 4.0 (2.0) ? ? ?

Veure