<header>

L'element HTML <header> representa un grup d'introducció o d'ajudes a la navegació. Pot contenir alguns elements de capçalera, però també altres elements com un logotip, capçaleres de secció embolicats, un formulari de recerca, i així successivament.

Nota d'ùs: L'element <header> no es un contingut de secció i, per tant, no introdueix una nova secció en l'estructura.

Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut palpable.
Contingut permès Contingut dinàmic, però no amb <header> o un descendent <footer>.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic. Tingueu en compte que un element <header> no ha de ser un descendent d'un element <address> , <footer> o un altre element <header> .
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element nomé sinclou els atributs globals.

Exemple

<header>
  <h1>Main Page Title</h1>
  <img src="mdn-logo-sm.png" alt="MDN logo">
</header>

Títol Pàgina Principal

MDN

 

Especificacions

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 5.0

Veure