<frame>

Deprecated

This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

Sumari

<frame> és un element HTML que defineix una àrea particular en la qual es pot visualitzar un altre document HTML. Un marc s'ha d'utilitzar dins d'un <frameset>.

No s'estimula l'utilització de l'element <frame> a causa de certes desavantatges com ara  el rendiment i falta d'accessibilitat per als usuaris amb lectors de pantalla. En lloc de l'element <frame>, es preferible <iframe>.

Atributs

Com tots els altres elements HTML, aquest element és compatible amb els atributs globals.

src
En aquest atribut s'especifica el document que serà representat en el marc.
name
Aquest atribut s'utilitza per etiquetar els marcs. Sense etiquetar, tots els enllaços s'obriran en el marc que es troben.
noresize
Aquest atribut evitar el canvi de mida dels marcs dels usuaris.
scrolling
Aquest atribut defineix l'existència de la barra de desplaçament. Si no s'utilitza aquest atribut, el navegador li possarà una barra de desplaçament quan calgui. Hi ha dues opcions; "Sí" per mostrar una barra de desplaçament, fins i tot quan no cal i "no" per no mostrar una barra de desplaçament, fins i tot quan és necessari.
marginheight
Aquest atribut defineix com d'alt serà el marge entre els marcs.
marginwidth
Aquest atribut defineix com d'ample serà el marge entre els marcs.
frameborder
Aquest atribut li permet posar vores per als marcs.

Exemple

<frameset cols="50%,50%">
  <frame src="https://developer.mozilla.org/en/HTML/Element/iframe" />
  <frame src="https://developer.mozilla.org/en/HTML/Element/frame" />
</frameset>

Veure