<em>

Sumari

L'element HTML èmfasi <em> marca un text perque tingui un accent mes remarcable. L'element <em> es pot superposar-se, amb cada nivell de superposició indicar un major grau d'èmfasi.

Nota d'ùs: En general aquest element es mostra en cursiva. No obstant això, no s'ha d'utilitzar simplement per aplicar un estil cursiva, utilitzar l'estil CSS per a aquest propòsit. Utilitzar l'element <cite>  per marcar el títol d'una obra (llibre, joc cançó, etc.); també l'estil d'aquest és amb lletra cursiva, però té un significat diferent. Utilitzar l'element <strong> per marcar el text que té una major importància que el circumdant.
Categories de contingut Contingut dinàmic, phrasing content, contingut palpable
Contingut permès Phrasing content.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti phrasing content.

Interfície DOM

 

HTMLElement (en-US) Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclossos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement (en-US) per aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

L'element <em> s'utilitza sovint per indicar un contrast implícit o explícit.

<p>
  In HTML 5, what was previously called <em>block-level</em> content is now called <em>flow</em> content.
</p>

Resultat

En HTML 5, el que abans es deia contingut en bloc ara es diu contingut dinàmic.

<i> vs. <em>

Sovint és confús per als nous desenvolupadors per què hi ha tants elements per expressar èmfasi en algun text. <i> i <em> són potser uns dels més comuns. Per què utilitzar <em></em> vs <i></i> si produeixen exactament el mateix resultat, oi?.

No exactament. El resultat visual és, per defecte, el mateix - dues etiquetes fan el seu contingut en cursiva. Però el significat semàntic és diferent. L'etiqueta <em> representa un accent mes remarcable del seu contingut, mentre que l'etiqueta <i> representa un text que està fora de la prosa normal, tal com el nom d'una pel·lícula o un llibre, una paraula estrangera, o quan el text es refereix a la definició d'una paraula en lloc de representar el seu significat semàntic.

Un exemple de <em> podria ser: "Fes-ho ja!", O: "Vam haver de fer alguna cosa". Una persona o un programari, llegint el text pronunciaria les paraules en cursiva amb èmfasi.

Un exemple de <i> podria ser: "El Queen Mary va navegar ahir a la nit". Aquí, no hi ha èmfasi afegit o la importància de la paraula "Queen Mary". Merament s'indica que l'objecte en qüestió no és una reina anomenada Mary, sinó un vaixell anomenat Queen Mary. Un altre exemple de <i> podria ser: "La paraula la és un article".

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<em>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<em>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<em>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure