<dt>

L'element HTML <dt> (o element HTML de definició de Terme) identifica un terme en una llista de definicions. Aquest element pot aparèixer només com un element fill d'un <dl>. En general és seguida per un element <dd> ; No obstant això, múltiples elements <dt> en una fila indiquen diversos termes que estan tots definits per l'element immediat següent <dd>.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Contingut dinàmic, però sense <header>, <footer>, seccions de contingut o encapçalament de continguts descendents .
Omissió de l'etiqueta Ha de tenir una etiqueta d'inici. L'etiqueta final pot ometre si aquest element és seguida immediatament per un altre element <dd>, o si no hi ha més contingut en l'element pare.
Elements pares permesos Abans que un element <dt> o un <dd>, dins d'un <dl>.
Interfície DOM HTMLElement Fins Gecko 1.9.2 (Firefox 4) inclossos, Firefox implementa la interfície HTMLSpanElement per a aquest element.

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemple

Per exemple veure llistes de definicions.

Especificacions

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure