MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

Obsolete
This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'Element HTML gran (<big>) fa que la mida de la lletra del text sigui d'una mida més gran (per exemple, de petites a mitjanes, o de grans a x-gran) fins a la mida de la font màxima del navegador.

Nota d'ùs: Com solament era de presentació, aquest element s'ha eliminat en HTML5 i no s'ha d'utilitzar més. En lloc d'això els desenvolupadors web han d'usar les propietats CSS .

Atributs

Aquest element no té altres atributs que els atributs globals, comuns a tots els elements.

Exemple 1

<p>
  This is the first sentence. <big>This whole 
  sentence is in bigger letters.</big>
</p>

Exemple 2 (CSS alternatiu)

<p>
  This is the first sentence. <span style="font-size:1.2em">This whole 
  sentence is in bigger letters.</span>
</p>

Resultat

This is the first sentence. This whole sentence is in bigger letters.

Interfície DOM

Aquest element implementa la interfície HTMLElement.

Nota d'implementació: Fins Gecko 1.9.2 inclossos, Firefox implementa per aquest element la interfície HTMLSpanElement.

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) ? No support No support

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,