<article>

L'element HTML <article> representa una composició autònoma en un document, pàgina, aplicació o lloc, que està destinada a ser distribuir de forma independent o reutilitzables (per exemple, en la sindicació). Això podria ser un missatge del fòrum, un article d'una revista o un diari, una entrada de blog, un objecte, o qualsevol altre element independent del contingut. Cada <article> ha de ser identificat, generalment mitjançant la inclusió d'una capçalera (element <h1>-<h6>) com un fill de l'element <article>.

Notes d'us:

 • Quan es nia un element <article>, l'element interior representa un article relacionat amb l'element exterior. Per exemple, els comentaris d'un blog poden ser elements <article> niats en <article> representen a l'entrada del bloc.
 • La informació sobre l'autor d'un element <article> pot ser proporcionada a través de l'element <address> , però no s'aplica a elements niats <article>.
 • La data de publicació i el temps d'un element <article> es poden descriure mitjançant l'atribut datetime d'un element <time>. Recordeu que el atribut pubdate de <time> ja no és una part de l'estàndard HTML 5 del W3C.

Categories de contingut Contingut de Flux, contingut de seccionament , contingut palpable.
Contingut permès Contingut de Flux.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti  contingut de flux. Recordeu que un element <article> no ha de ser un descendent d'un element <address>.
Interfície DOM HTMLElement

Atributs

Aquest element només inclou els atributs globals.

Exemples

<article class="film_review">
 <header>
  <h2>Jurassic Park</h2>
 </header>
 <section class="main_review">
  <p>Dinos were great!</p>
 </section>
 <section class="user_reviews">
  <article class="user_review">
   <p>Way too scary for me.</p>
   <footer>
    <p>
     Posted on <time datetime="2015-05-16 19:00">May 16</time> by Lisa.
    </p>
   </footer>
  </article>
  <article class="user_review">
   <p>I agree, dinos are my favorite.</p>
   <footer>
    <p>
     Posted on <time datetime="2015-05-17 19:00">May 17</time> by Tom.
    </p>
   </footer>
  </article>
 </section>
 <footer>
  <p>
   Posted on <time datetime="2015-05-15 19:00">May 15</time> by Staff.
  </p>
 </footer>
</article>

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<article>' in that specification.
Living Standard  
HTML 5.1
The definition of '<article>' in that specification.
Recommendation  
HTML5
The definition of '<article>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!


Característica
Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9.0 11.10 4.1

Característica
Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 2.2 4.0 (2.0) 9.0 11.0 4.2

Veure