API

Un API (Application Programming Interface) és un conjunt de característiques i normes que existeixen dins d'un programa de programari que permet la interacció entre el programari i altres elements, com un altre programari o maquinari.

En el desenvolupament web, un API generalment és un conjunt de funcions de codi (per exemple, methods, properties, esdeveniments i URLs) que un desenvolupador pot utilitzar en les seves aplicacions per interactuar amb els components del navegador web d'un usuari o un altre programari/maquinari a l'ordinador de l'usuari, o llocs web i serveis de tercers.

Per exemple:

  • La getUserMedia es pot utilitzar per capturar àudio i vídeo de la càmera web d'un usuari, que pot utilitzar-se de qualsevol forma que el desenvolupador li agradi, per exemple, gravar vídeo i àudio, transmetre-ho a un altre usuari en una trucada de conferència o capturar imatges d'imatges del video.
  • La Geolocation API es pot utilitzar per recuperar informació d'ubicació de qualsevol servei que l'usuari té a la seva disposició al dispositiu (per exemple, GPS), que després es pot utilitzar en conjunció amb el Google Maps APIs, per exemple, per traçar la ubicació de l'usuari en un mapa personalitzat i mostrar quines atraccions turístiques estan en la seva àrea.
  • La Twitter APIs es poden utilitzar per a recuperar dades de comptes de twitter d'un usuari, per exemple per mostrar els seus últims tweets en una pàgina web.
  • La Web Animations API es poden utilitzar per animar parts d'una pàgina web - per exemple, per fer que les imatges es moguin o girin.

Aprèn més

Coneixement general

  • API en Wikipedia

Referència tècnica