Math.tan()

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Функція Math.tan() повертає тангенс від числа.

Синтаксис

Math.tan(x)

Аргументи

x
Число, що являє собою кут в радіанах.

Результат

Тангенс даного числа.

Опис

Метод Math.tan() повертає числове значення, що відповідає тангенсу поданого кута.

У зв'язку з тим, що tan() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.tan(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Приклади

Застосування Math.tan()

Math.tan(1); // 1.5574077246549023

Так як функція Math.tan() приймає значення в радіанах, але зазвичай зручніше працювати із градусами, наступна функція приймає значення кута в градусах, перетворює його в радіани та повертає тангенс.

function getTanDeg(deg) {
  var rad = deg * Math.PI/180;
  return Math.tan(rad);
}

Специфікації

Специфікація Статус Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.tan' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.tan' in that specification.
Standard  
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'Math.tan' in that specification.
Draft  

Підтримка в браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
tanChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support YesSafari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також