Math.log()

Функція Math.log() повертає натуральний логарифм (тобто за основою e) від числа, що являється:

x>0,Math.log(x)=ln(x)=такий унікальнийy,для якогоey=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log}(x)} = \ln(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; e^y = x

Функція JavaScript Math.log() еквівелентна ln(x) у математиці.

Синтаксис

Math.log(x)

Аргументи

x
Число.

Результат

Натуральний логарифм (за основою e) даного числа. Якщо число від'ємне - функція повертає NaN.

Опис

Якщо значення аргументу x від'ємне - функція завжди повертає NaN.

У зв'язку з тим, що log() - це статичний метод Math, слід завжди викликати його як Math.log(), аніж як метод створеного вами об'єкту Math (оскільки Math не являється конструктором).

Якщо вам потрібно отримати значення натурального логарифму від 2 чи 10, застосуйте вбудовані сталі Math.LN2 чи Math.LN10 .  Якщо вам потрібно отримати значення логарифму за основою 2 чи 10 - використайте Math.log2() або Math.log10() .  Якщо вам потрібен логарифм за іншою основою, використайте Math.log(x) / Math.log(іншаОснова), як у прикладі нижче; можливо вам також знадобиться попередньо обчислити 1 / Math.log(іншаОснова).

Приклади

Застосування Math.log()

Math.log(-1); // NaN, out of range
Math.log(0);  // -Infinity
Math.log(1);  // 0
Math.log(10); // 2.302585092994046

Застосування Math.log() з іншою основою

Наступна функція повертає логарифм від y за основою x (тобто, logxy\log_x y):

function getBaseLog(x, y) {
  return Math.log(y) / Math.log(x);
}

Щоправда, якщо ви виконаєте getBaseLog(10, 1000), вона поверне 2.9999999999999996 у зв'язку із округленням чисел із рухомою комою. Звісно, це з дуже великою точністю близько до дійсного результату в 3.

Специфікації

Специфікація Статус Примітка
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Первинне визначення. Реалізовано у JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.log' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.log' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.log' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
logChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 3Opera Full support 3Safari Full support 1WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Дивіться також