Math.fround()

Функція Math.fround() повертає найближче зображення числового аргументу у вигляді 32-бітного числа з рухомою комою одинарної точності.

Синтаксис

var singleFloat = Math.fround(doubleFloat);

Аргументи

doubleFloat
Number. Якщо аргумент має інший тип - його буде приведено до числа, або ж до NaN у випадку, якщо таке приведення неможливе.

Результат

Зображеня аргументу у вигляді найближчого 32-бітного числа з рухомою комою одинарної точності.

Опис

JavaScript всередині використовує 64-бітні числа із рухомою комою подвійної точності. Це забезпечує дуже високу точність обчислень. Однак, інколи у вас може виникнути потреба працювати із 32-бітними числами того ж типу. Зокрема, якщо ви читаєте дані із Float32Array. Це може викликати певну плутанину: перевірка рівності 64-бітного та 32-бітного чисел може дати негативний результат, навіть якщо числа здаються однаковими.

Щоб вирішити цю проблему, можна застосувати Math.fround() для перетворення 64-бітного числа у 32-бітне. JavaScript всередині продовжить вважати числа за 64-бітні, натомість виконуючи "округлення до найближчого парного" на 23-му біті мантиси, і встановлююючи наступний за нею біт в 0. Якщо число виходить за межі 32-бітного із рухомою комою, то в результаті буде отримана Infinity чи -Infinity.

Оскільки fround()є статичним методом Math, він завжди використовується як Math.fround(), а не метод створеного Вами об'єкту Math (Math не є конструктором).

Приклади

Застосування Math.fround()

Число 1.5 може бути точно відтворено у двійковій системі числення, причому 32-бітний і 64-бітний результати будуть однакові:

Math.fround(1.5); // 1.5
Math.fround(1.5) === 1.5; // true

Однак, число 1.337 не може бути точно зображено у двійковій системі числення, тож  32-бітне і 64-бітне зображення цього числа будуть відрізнятись:

Math.fround(1.337); // 1.3370000123977661
Math.fround(1.337) === 1.337; // false

21502^150 - занадто велике для 32-бітного числа із рухомою комою, тому результатом буде Infinity:

2 ** 150; // 1.42724769270596e+45
Math.fround(2 ** 150); // Infinity

Якщо аргумент не може бути приведеним до числа, чи просто являється not-a-number (NaN), Math.fround() поверне NaN:

Math.fround('abc'); // NaN
Math.fround(NaN); // NaN

Поліфіл

Даний функціонал можна відтворити за допомогою наступної функції (за умови наявної підтримки Float32Array):

Math.fround = Math.fround || (function (array) {
  return function(x) {
    return array[0] = x, array[0];
  };
})(new Float32Array(1));

Специфікації

Специфікація Статус документу Примітка
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.fround' in that specification.
Standard Первинне визначення.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Math.fround' in that specification.
Living Standard  

Підтримка у браузерах

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
froundChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 26IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 26Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Дивіться також