To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Element <body> reprezentuje treść dokumentu HTML. W dokumencie może być tylko jeden element <body>.

Kategorie zawartości Sectioning root.
Dozwolona zawartość Flow content.
Pominięcie tagu

Tag otwierający może zostać pominięty w przypadku gdy pierwsza rzecz znajdującam się wewnątrz elementu nie jest:

Tag zamykający może zostać pominięty jeżeli element posiada zawartość lub tag otwierający i nie jest rozpoczęty od komentarza. 

Możliwi rodzice Element ten musi być drugim dzieckiem tagu <html>.
Możliwe ARIA  roles Brak
DOM interface HTMLBodyElement

Attributes

This element includes the global attributes.

alink
Color of text for hyperlinks when selected. This method is non-conforming, use CSS color property in conjunction with the :active pseudo-class instead.
background
URI of a image to use as a background. This method is non-conforming, use CSS background property on the element instead.
bgcolor
Background color for the document. This method is non-conforming, use CSS background-color property on the element instead.
bottommargin
The margin of the bottom of the body. This method is non-conforming, use CSS margin-bottom property on the element instead.
leftmargin
The margin of the left of the body. This method is non-conforming, use CSS margin-left property on the element instead.
link
Color of text for unvisited hypertext links. This method is non-conforming, use CSS color property in conjunction with the :link pseudo-class instead.
onafterprint
Function to call after the user has printed the document.
onbeforeprint
Function to call when the user requests printing of the document.
onbeforeunload
Function to call when the document is about to be unloaded.
onblur
Function to call when the document loses focus.
onerror
Function to call when the document fails to load properly.
onfocus
Function to call when the document receives focus.
onhashchange
Function to call when the fragment identifier part (starting with the hash ('#') character) of the document's current address has changed.
onlanguagechange
Function to call when the preferred languages changed.
onload
Function to call when the document has finished loading.
onmessage
Function to call when the document has received a message.
onoffline
Function to call when network communication has failed.
ononline
Function to call when network communication has been restored.
onpopstate
Function to call when the user has navigated session history.
onredo
Function to call when the user has moved forward in undo transaction history.
onresize
Function to call when the document has been resized.
onstorage
Function to call when the storage area has changed.
onundo
Function to call when the user has moved backward in undo transaction history.
onunload
Function to call when the document is going away.
rightmargin
The margin of the right of the body. This method is non-conforming, use CSS margin-right property on the element instead.
text
Foreground color of text. This method is non-conforming, use CSS color property on the element instead.
topmargin
The margin of the top of the body. This method is non-conforming, use CSS margin-top property on the element instead.
vlink
Color of text for visited hypertext links. This method is non-conforming, use CSS color property in conjunction with the :visited pseudo-class instead.

Example

<html>
  <head>
    <title>Document title</title>
  </head>
  <body>
    <p>This is a paragraph</p>
  </body>
</html>

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of '<body>' in that specification.
Living Standard Changed the list of non-conforming features.
HTML5
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Obsoleted the formerly deprecated attributes. Defined the behavior of the non-conforming and never standardized margintop, marginleft, marginright and marginbottom. Added the on* attributes.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Deprecated the alink, background, bgcolor, link, text and vlink attributes.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support1121 Yes Yes Yes
alink1121 Yes Yes Yes
background1121 Yes Yes Yes
bgcolor1121 Yes Yes Yes
bottommargin Yes No351 No Yes ?
leftmargin Yes No351 No Yes ?
link1121 Yes Yes Yes
onafterprint1121 Yes Yes Yes
onbeforeprint1121 Yes Yes Yes
onbeforeunload1121 Yes Yes Yes
onblur1121 Yes Yes Yes
onerror1121 Yes Yes Yes
onfocus1121 Yes Yes Yes
onhashchange1121 Yes Yes Yes
onlanguagechange ? No32 No ? ?
onload1121 Yes Yes Yes
onmessage1121 Yes Yes Yes
onoffline1121 Yes Yes Yes
ononline1121 Yes Yes Yes
onpopstate1121 Yes Yes Yes
onredo1121 Yes Yes Yes
onresize1121 Yes Yes Yes
onstorage1121 Yes Yes Yes
onundo1121 Yes Yes Yes
onunload1121 Yes Yes Yes
rightmargin Yes No351 No Yes ?
text1121 Yes Yes Yes
topmargin Yes No351 No Yes ?
vlink1121 Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes1124 Yes Yes Yes
alink Yes1124 Yes Yes Yes
background Yes1124 Yes Yes Yes
bgcolor Yes1124 Yes Yes Yes
bottommargin Yes Yes No351 Yes ? Yes
leftmargin Yes Yes No351 Yes ? Yes
link Yes1124 Yes Yes Yes
onafterprint Yes1124 Yes Yes Yes
onbeforeprint Yes1124 Yes Yes Yes
onbeforeunload Yes1124 Yes Yes Yes
onblur Yes1124 Yes Yes Yes
onerror Yes1124 Yes Yes Yes
onfocus Yes1124 Yes Yes Yes
onhashchange Yes1124 Yes Yes Yes
onlanguagechange ? ? No32 ? ? ?
onload Yes1124 Yes Yes Yes
onmessage Yes1124 Yes Yes Yes
onoffline Yes1124 Yes Yes Yes
ononline Yes1124 Yes Yes Yes
onpopstate Yes1124 Yes Yes Yes
onredo Yes1124 Yes Yes Yes
onresize Yes1124 Yes Yes Yes
onstorage Yes1124 Yes Yes Yes
onundo Yes1124 Yes Yes Yes
onunload Yes1124 Yes Yes Yes
rightmargin Yes Yes No351 Yes ? Yes
text Yes1124 Yes Yes Yes
topmargin Yes Yes No351 Yes ? Yes
vlink Yes1124 Yes Yes Yes

1. Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: TheViolence
Ostatnia aktualizacja: TheViolence,