<body>: Element Treści Dokumentu

Element <body> reprezentuje zawartość dokumentu HTML. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <body>.

Kategorie treści Podział na sekcje.
Dozwolona zawartość Zawartość przepływu.
Pominięcie znacznika Znacznik otwierający może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz niego nie jest znak spacji, komentarz, element <script> lub element <style>. Znacznik zamykający może zostać pominięty, jeśli element <body> ma zawartość lub ma znacznik startowy, a po nim nie następuje od razu komentarz.
Dozwoleni rodzice To musi być drugi element elementu <html>.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLBodyElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

alink
Kolor tekstu dla hiperłączy po zaznaczeniu. Ta metoda jest nieprawidłowa, użyj właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :active.
background
URI obrazu do wykorzystania jako tło. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego należy użyć właściwości CSS background na elemencie.
bgcolor
Kolor tła dokumentu. Ta metoda jest nieprawidłowa, użyj zamiast tego właściwości CSS background-color na elemencie.
bottommargin
Margines dolnej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS margin-bottom na elemencie.
leftmargin
Margines lewej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS margin-left na elemencie.
link
Kolor tekstu dla nie odwiedzonych linków hipertekstowych. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :link.
onafterprint
Funkcja do wywołania po wydrukowaniu dokumentu przez użytkownika.
onbeforeprint
Funkcja do wywołania, gdy użytkownik żąda wydrukowania dokumentu.
onbeforeunload
Funkcja do wywołania, gdy dokument jest w trakcie ładowania.
onblur
Funkcja do wywołania, gdy dokument straci ostrość.
onerror
Funkcja do wywołania, gdy dokument nie zostanie załadowany prawidłowo.
onfocus
Funkcja do wywołania, gdy dokument uzyska ostrość.
onhashchange
Funkcja do wywołania w przypadku zmiany części identyfikatora fragmentu (rozpoczynającego się znakiem hash ('#')) bieżącego adresu dokumentu.
onlanguagechange
Funkcja do wywołania po zmianie preferowanych języków.
onload
Funkcja do wywołania po zakończeniu ładowania dokumentu.
onmessage
Funkcja do wywołania, gdy dokument otrzyma wiadomość.
onoffline
Funkcja do wywołania, gdy zawiodła komunikacja sieciowa.
ononline
Funkcja do wywołania po przywróceniu komunikacji sieciowej.
onpopstate
Funkcja do wywołania po przejściu użytkownika do historii sesji.
onredo
Funkcja do wywołania, gdy użytkownik przeszedł do przodu w historii operacji cofania.
onresize
Funkcja do wywołania po zmianie rozmiaru dokumentu.
onstorage
Funkcja do wywołania, gdy obszar pamięci masowej ulegnie zmianie.
onundo
Funkcja do wywołania po cofnięciu się użytkownika w historii operacji.
onunload
Funkcja do wywołania, gdy dokument wygasa.
rightmargin
Margines prawej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego należy użyć właściwości CSS margin-right na elemencie.
text
Kolor tekstu na pierwszym planie. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS color na elemencie.
topmargin
Margines górnej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS margin-top na elemencie.
vlink
Kolor tekstu dla odwiedzonych linków hipertekstowych. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :visited.

Przykład

<html>
  <head>
    <title>Tytuł dokumentu</title>
  </head>
  <body>
    <p>To jest akapit</p>
  </body>
</html>

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<body>' in that specification.
Living Standard Zmieniono listę funkcji niezgodnych z wymaganiami.
HTML5
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Przestarzałe, wcześniej wycofane atrybuty. Zdefiniowano zachowanie niezgodnych i nigdy nie znormalizowanych margintop, marginleft, marginright oraz marginbottom. Dodano atrybuty on*.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Wycofane atrybuty alink, background, bgcolor, link, text oraz vlink.

Kompatybilność z przeglądarką

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
bodyChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
alink
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
background
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
bgcolor
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
bottommargin
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
leftmargin
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
link
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onafterprintChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 13WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 13Samsung Internet Android Full support 1.0
onbeforeprintChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support 13WebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support 13Samsung Internet Android Full support 1.0
onbeforeunloadChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onblurChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onerrorChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onfocusChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onhashchangeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onlanguagechange
Experimental
Chrome ? Edge ? Firefox Full support 32IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android Full support 32Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onloadChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onmessageChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onofflineChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
ononlineChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onpopstateChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onredoChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onresizeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onstorageChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onundoChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
onunloadChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
rightmargin
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
text
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0
topmargin
Deprecated
Chrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 35
Notes
Full support 35
Notes
Notes Before Firefox 35, it was supported in Quirks Mode only.
Opera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
vlink
Deprecated
Chrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.

Zobacz także