<body>: Element Treści Dokumentu

Element <body> reprezentuje zawartość dokumentu HTML. W dokumencie może znajdować się tylko jeden element <body>.

Kategorie treści Podział na sekcje.
Dozwolona zawartość Zawartość przepływu.
Pominięcie znacznika Znacznik otwierający może zostać pominięty, jeśli pierwszą rzeczą wewnątrz niego nie jest znak spacji, komentarz, element <script> lub element <style>. Znacznik zamykający może zostać pominięty, jeśli element <body> ma zawartość lub ma znacznik startowy, a po nim nie następuje od razu komentarz.
Dozwoleni rodzice To musi być drugi element elementu <html>.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLBodyElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia atrybuty globalne.

alink
Kolor tekstu dla hiperłączy po zaznaczeniu. Ta metoda jest nieprawidłowa, użyj właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :active.
background
URI obrazu do wykorzystania jako tło. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego należy użyć właściwości CSS background na elemencie.
bgcolor
Kolor tła dokumentu. Ta metoda jest nieprawidłowa, użyj zamiast tego właściwości CSS background-color na elemencie.
bottommargin
Margines dolnej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS margin-bottom na elemencie.
leftmargin
Margines lewej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS margin-left na elemencie.
link
Kolor tekstu dla nie odwiedzonych linków hipertekstowych. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego użyj właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :link.
onafterprint
Funkcja do wywołania po wydrukowaniu dokumentu przez użytkownika.
onbeforeprint
Funkcja do wywołania, gdy użytkownik żąda wydrukowania dokumentu.
onbeforeunload
Funkcja do wywołania, gdy dokument jest w trakcie ładowania.
onblur
Funkcja do wywołania, gdy dokument straci ostrość.
onerror
Funkcja do wywołania, gdy dokument nie zostanie załadowany prawidłowo.
onfocus
Funkcja do wywołania, gdy dokument uzyska ostrość.
onhashchange
Funkcja do wywołania w przypadku zmiany części identyfikatora fragmentu (rozpoczynającego się znakiem hash ('#')) bieżącego adresu dokumentu.
onlanguagechange
Funkcja do wywołania po zmianie preferowanych języków.
onload
Funkcja do wywołania po zakończeniu ładowania dokumentu.
onmessage
Funkcja do wywołania, gdy dokument otrzyma wiadomość.
onoffline
Funkcja do wywołania, gdy zawiodła komunikacja sieciowa.
ononline
Funkcja do wywołania po przywróceniu komunikacji sieciowej.
onpopstate
Funkcja do wywołania po przejściu użytkownika do historii sesji.
onredo
Funkcja do wywołania, gdy użytkownik przeszedł do przodu w historii operacji cofania.
onresize
Funkcja do wywołania po zmianie rozmiaru dokumentu.
onstorage
Funkcja do wywołania, gdy obszar pamięci masowej ulegnie zmianie.
onundo
Funkcja do wywołania po cofnięciu się użytkownika w historii operacji.
onunload
Funkcja do wywołania, gdy dokument wygasa.
rightmargin
Margines prawej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, zamiast tego należy użyć właściwości CSS margin-right na elemencie.
text
Kolor tekstu na pierwszym planie. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS color na elemencie.
topmargin
Margines górnej części strony. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS margin-top na elemencie.
vlink
Kolor tekstu dla odwiedzonych linków hipertekstowych. Ta metoda jest nieprawidłowa, należy użyć właściwości CSS color w połączeniu z pseudo-klasą :visited.

Przykład

<html>
  <head>
    <title>Tytuł dokumentu</title>
  </head>
  <body>
    <p>To jest akapit</p>
  </body>
</html>

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
HTML Living Standard
The definition of '<body>' in that specification.
Living Standard Zmieniono listę funkcji niezgodnych z wymaganiami.
HTML5
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Przestarzałe, wcześniej wycofane atrybuty. Zdefiniowano zachowanie niezgodnych i nigdy nie znormalizowanych margintop, marginleft, marginright oraz marginbottom. Dodano atrybuty on*.
HTML 4.01 Specification
The definition of '<body>' in that specification.
Recommendation Wycofane atrybuty alink, background, bgcolor, link, text oraz vlink.

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser

Zobacz także