ChildNode.remove()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Metoda ChildNode.remove() usuwa obiekt z drzewa, do którego należy.

Składnia

node.remove(); 

Przykład

Użycie remove()

<div id="div-01">To jest div-01</div>
<div id="div-02">To jest div-02</div>
<div id="div-03">To jest div-03</div>
var el = document.getElementById('div-02');
el.remove(); // Usuwa div z ID 'div-02'

ChildNode.remove() jest poza zakresem

Metoda remove() nie wchodzi w zakres wyrażenia with. Zobacz  Symbol.unscopables, aby uzyskać więcej informacji.

with(node) { 
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Polyfill

Można utworzyć polyfill metody remove() w Internet Explorer 9 (lub wyższej wersji) za pomocą następującego kodu: 

// from:https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Specyfikacje

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Initial definition.
DOM4
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Obsolete  

Kompatybilność z przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
removeChrome Full support 23Edge Full support 12Firefox Full support 23IE No support NoOpera Full support 15Safari Full support 7WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 25Firefox Android Full support 23Opera Android Full support 14Safari iOS Full support 7Samsung Internet Android Full support 1.5

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz również