MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Metoda ChildNode.remove() usuwa objekt z listy do której należy.

Składnia

elementNodeReference.remove(); 

Przykład

Użycie remove()

<div id="div-01">To jest div-01</div>
<div id="div-02">To jest div-02</div>
<div id="div-03">To jest div-03</div>
var el = document.getElementById('div-01');
el.nextElementSibling.remove(); // Usuwa div'a 'div-01' w div'ie 'div-02'

ChildNode.remove() nie jest skalowalny

Metoda remove() nie jest skalowalna z deklaracją with. Zobacz Symbol.unscopables aby uzyskać więcej informacji.

with(node) { 
 remove();
}
// ReferenceError: remove is not defined 

Polyfill

Można utworzyć polyfill metody remove() w Internet Explorer 9 lub wyższej za pomocą następującego kodu: 

// from:https://github.com/jserz/js_piece/blob/master/DOM/ChildNode/remove()/remove().md
(function (arr) {
 arr.forEach(function (item) {
  if (item.hasOwnProperty('remove')) {
   return;
  }
  Object.defineProperty(item, 'remove', {
   configurable: true,
   enumerable: true,
   writable: true,
   value: function remove() {
    this.parentNode.removeChild(this);
   }
  });
 });
})([Element.prototype, CharacterData.prototype, DocumentType.prototype]);

Specyfikacje

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Living Standard Initial definition.
DOM4
The definition of 'ChildNode.remove' in that specification.
Recommendation  

Kompaktybilność z przeglądarkami

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (on Element) 23.0 (Yes) 23.0 (23.0) No support 10.0 7.0
Support on CharacterData and DocumentType 29.0 (Yes) 23.0 (23.0) No support 16.0 7.0
Feature Android Android Webview Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Mobile
Basic support (on Element) (Yes) (Yes) (Yes) 23.0 (23.0) No support 10.0 No support (Yes)
Support on CharacterData and DocumentType (Yes) (Yes) (Yes) 23.0 (23.0) No support 16.0 No support (Yes)

Zobacz również: 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: krystian71115
 Ostatnia aktualizacja: krystian71115,