<marquee>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Samenvatting

Het HTML <marquee> element wordt gebruikt voor het invoegen van een scrollende lichtkrant met tekst.

Eigenschappen

behavior
Bepaald hoe de tekst scrollt in de lichtkrant. Mogelijke waarden zijn: scroll, slide en alternate. Als er geen waarde is gespecificeerd, is de standaardwaarde scroll.
bgcolor
Stelt de achtergrondkleur in door middel van de kleurnaam of hexadecimale waarde.
direction
Stelt de richting van het scrollen in binnen de lichtkrant. Mogelijke waarden zijn left, right, up en down. Als er geen waarde is gespecificeerd, is de standaardwaarde left.
height
Stelt de hoogte in pixels of percentage in.
hspace
Stelt de horizontale marge in.
loop
Stelt het aantal keer dat de lichtkrant scrollt in. Als er geen waarde is gespecificeerd, is de standaardwaarde −1, wat betekent dat de lichtkrant oneindig zal scrollen.
scrollamount
Stelt de hoeveelheid scrolls in op elke interval in pixels. De standaardwaarde is 6.
scrolldelay

Stelt de interval tussen elke scroll beweging in, in milliseconden. De standaardwaarde is 85. Merk op dat elke waarde kleiner dan 60 wordt genegeerd en de waarde 60 wordt in plaats daarvan gebruikt, tenzij truespeed is gespecificeerd.

truespeed
Normaalgesproken worden scrolldelay waarden lager dan 60 genegeerd. Als truespeed wordt gespecificeerd, worden deze waarden niet genegeerd.
vspace
Stelt de verticale marge in pixels of percentage in.
width
Stelt de breedte in pixels of percentage in.

Event handlers

onbounce
Wordt uitgevoerd wanneer de lichtkrant het einde van het scrollgebied bij loop heeft bereikt. Het kan alleen worden uitgevoerd wanneer behavior is ingesteld als alternate.
onfinish
Wordt uitgevoerd wanneer de lichtkrant de hoeveelheid scrolls die is ingesteld bij loop, zijn voltooid. Het kan alleen geactiveerd wanneer het loop element is ingesteld als een getal dat groter is dan 0.
onstart
Wordt uitgevoerd wanneer de lichtkrant start met scrollen.

Methods

start
Start het scrollen van de lichtkrant.
stop
Stopt het scrollen van de lichtkrant.

Voorbeelden

<marquee>Deze tekst zal van links naar rechts scrollen.</marquee>

<marquee direction="up">Deze tekst zal van beneden naar boven scrollen.</marquee>

<marquee direction="down" width="250" height="200" behavior="alternate" style="border:solid">
  <marquee behavior="alternate">
    Deze tekst zal stuiteren.
  </marquee>
</marquee>

Specificaties

Specificatie Status Opmerking
HTML Living Standard
The definition of '<marquee>' in that specification.
Living Standard Maak het verouderd in het voordeel van CSS, maar definiëer het verwachte gedrag, voor terugwerkende compatibiliteit.
HTML5
The definition of '<marquee>' in that specification.
Recommendation Maak het verouderd in het voordeel van CSS, maar definiëer het verwachte gedrag, voor terugwerkende compatibiliteit.

Browser compatibiliteit

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Kenmerk Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basisondersteuning 1.0 1.0 (1.7 or earlier) 2.0 7.2 1.2
truespeed element Niet ondersteund 3.0 (1.9) 4.0 Niet ondersteund Niet ondersteund
hspace/vspace element ? 3.0 (1.9) ? ? ?
loop element ? 3.0 (1.9) ? ? ?
Kenmerk Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobiel Opera Mobiel Safari Mobiel
Basisondersteuning ? 1.0 (1.0) ? ? ?
truespeed element ? 1.0 (1.0) ? ? ?
hspace/vspace element ? 1.0 (1.0) ? ? ?
loop element ? 1.0 (1.0) ? ? ?