ARIA

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) is een specificatie van  W3C voor het toevoegen van semantiek en andere metadata aan HTML voor gebruikers van technologische hulpmiddelen.

U kunt bijvoorbeeld het attribuut role="alert" toevoegen aan een <p>-tag om slechtziende of blinde gebruikers te informeren dat de informatie belangrijk en tijdsgevoelig is (iets wat u anders zou overbrengen door middel van tekstkleur).

Meer informatie