Προγραμματισμός υπολογιστών

Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία με την οποία διατυπώνεται η λύση ενός υπολογιστικού προβλήματος ή αυτοματοποιείται μια επαναλαμβανόμενη εργασία ως ακολουθία οδηγιών σε ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα.

Περισσότερα

Γενική γνώση

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

 Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: Epameinondas-Soufleros
 Last updated by: Epameinondas-Soufleros,