Προγραμματισμός υπολογιστών

Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία με την οποία διατυπώνεται η λύση ενός υπολογιστικού προβλήματος ή αυτοματοποιείται μια επαναλαμβανόμενη εργασία ως ακολουθία οδηγιών σε ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα.

Περισσότερα

Γενική γνώση