Math.pow()

La funció Math.pow() retorna la base elevada a exponent, és a dir, baseexponent.

Sintaxi

Math.pow(base, exponent)

Paràmetres

base
El nombre base.
exponent
L'exponent que s'usarà per a elevar la base.

Descripció

Com que pow() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.pow() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.pow()

// simple
Math.pow(7, 2);  // 49
Math.pow(7, 3);  // 343
Math.pow(2, 10);  // 1024
// exponents fractionals
Math.pow(4, 0.5); // 2 (rel quadrada de 4)
Math.pow(8, 1/3); // 2 (rel cúbica de 8)
Math.pow(2, 0.5); // 1.412135623730951 (rel quadrada de 2)
Math.pow(2, 1/3); // 1.2599210498948732 (rel cúbica de 2)
// exponents amb signe
Math.pow(7, -2);  // 0.02040816326530612 (1/49)
Math.pow(8, -1/3); // 0.5
// bases amb signe
Math.pow(-7, 2);  // 49 (qualsevol nombre elevat al quadrat és positiu)
Math.pow(-7, 3);  // -343 (nombres elevats al cub poden ser negatius)
Math.pow(-7, 0.5); // NaN (els nombres negatius no tenen una rel quadrada real)
// degut a rels "parells" i "senars" estan aprox l'una de l'altra
// i a límits en la precisió dels nombres de punt flotant,
// bases negatives amb exponents fraccionals sempre retornen NaN
Math.pow(-7, 1/3); // NaN

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.pow' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.pow' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també