Math.fround()

La funció Math.fround() retorna la representació en coma flotant de precisió simple més propera d'un nombre.

Sintaxi

Math.fround(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Com que fround() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.fround() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.fround()

Math.fround(0);     // 0
Math.fround(1);     // 1
Math.fround(1.337); // 1.3370000123977661
Math.fround(1.5);   // 1.5
Math.fround(NaN);   // NaN

Polyfill

El comportament d'aquesta funció pot ser emulat amb la funció següent, si Float32Array està suportat:

Math.fround = Math.fround || function(x) {
  return new Float32Array([x])[0];
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.fround' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 26 (26) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support ? (Yes) No support No support 8

Vegeu també