SVG

Scalable Vector Graphics (SVG) és un format d'imatge vectorial 2D basat en una sintaxi XML.

La W3C (en-US) va començar la feina de SVG a finals de 1990, però SVG només es va fer popular quan Internet Explorer (en-US) 9 va sortir amb suport per a SVG. Tots els principals navegadors ara són compatibles amb SVG.

Basat en una sintaxi XML , SVG pot tenir estil amb CSS i ser interactiu utilitzant JavaScript. HTML5 ara permet la incrustació directa d'etiquetes SVG en un document HTML.

Com un format d'imatge vectorial, SVG gràfics es pot escalar infinitament, fent-lo molt valuos en el disseny de resposta -responsive design-, ja que es pot crear elements de interfície i gràfics que s'escalen a qualsevol mida de pantalla. SVG també proporciona un útil conjunt d'eines, com ara la retallada, màscares, filtres i animacions..

Aprèn més

Coneixement general

  • SVG en Wikipedia

Aprendre SVG

Informació tècnica