JavaScript

JavaScript (JS)  е език за програмиране, използван най-вече от страната на клиента за осъществяване на програми, работещи в уебстраниците, но често и за програми, работещи на сървъра, където се използват среди за изпълнение като Node.js.

Не бъркайте JavaScript с езика за програмиране Java. „Java“ и „JavaScript" са запазени марки на компанията Oracle в САЩ и други страни. Двата езика обаче имат различен правопис (синтаксис) и значения на изразите, и се използват по различен начин.

Първоначално JavaScript е замислен като език за изпълнение на сървъра от Брендън Айк (по онова време служител в корпорацията Нетскейп), но през септември 1995 започва да се използва в уебчетеца Нетскейп Навигатор. Езикът се радва на незабавен успех и Интернет експлорър 3.0 започва да го използва под името JScript през август 1996.

През ноември 1996, Нетскейп започва да работи съвместно с ECMA по превръщането на JavaScript в промишлен стандарт. Оттогава стандартизираният JavaScript  се нарича ECMAScript, а спецификацията му – ECMA-262. Последното (осмо) издание на стандарта е от юни 2017.

JavaScript се използва най-вече в уебчетците, като този, който ползвате сега. Той позволява на разработчиците да променят съдържанието на страниците, чрез взаимодействие с ДОМ (Документния обектен модел), да обработват данни чрез AJAX и IndexedDB, да чертаят графики в  canvas, да обменят данни с устройства като използват различни ППИ (приложни програмни интерфейси) и т.н. JavaScript е един от най-използваните езици, а това се дължи на скорошното развитие и подобрения в производителността на програмните интерфейси, налични в уебчетците.

Напоследък JavaScript възвърна славата си, чрез възможността да се използва и на сървъра - благодарение на платормата Node.js., която се оказа най-успешната сред средите за изпълнение извън браузъра. Node.js ви позволява да използвате JavaScript като скриптов език за автоматизиране на задачи на компютъра и да изграждате пълноценни сървъри за обработка на заявки по протоколите HTTP и Web Sockets.

Научете повече

Общи познания

Learning JavaScript

Технически справочници