ECMA

Ecma International (European Computer Manufacturers Association) —  Асоциация на Европейските Производители на Компютри е организация с нестопанска цел, разработваща стандарти за компютри, свързаност между тях и програмни езици.

В световната мрежа е всеизвестна с това, че поддържа  специфиацията на езика ECMA-262 ( ECMAScript). Този език е ядрото на езика JavaScript.

Научете повече