String.prototype.charAt()

Метод charAt() створює і вертає підрядок, що міститиме лише один символ (кодова одиниця UTF-16), розташований у рядку із зазначеним зсувом.

Синтаксис

str.charAt(index)

Параметри

index
Індекс символа у рядку, ціле число від 0 до str.length - 1. Якщо не зазначено (метод викликано без аргументів), метод повертає перший символ рядка.

Вертає

Підрядок з одного символа (одна кодова одиниця UTF-16) отриманого за вказаним індексом, або порожній рядок, якщо index вказує за межі рядка (менше 0 чи понад str.length - 1).

Опис

Кожен символ рядка має індекс, що зростає зліва направо. Лік починається від нуля, тож перший символ має індекс 0, а останній — str.length - 1. Якщо зазначено індекс, що за ці межі виходить, метод chartAt() вертає порожній рядок.

Якщо індекс не зазначено для метода charAt(), буде задіяно типове значення 0.

Приклади

Виведення різних символів рядка

Цей приклад дістає та виводить до консолі різні символи рядка «Хай йому грець»:

var str = 'Хай йому грець';

// Індекс не зазначено, буде неявно задіяно значення 0
console.log(str.charAt());  // виводить "Х"

console.log(str.charAt(0));  // виводить "Х"
console.log(str.charAt(1));  // виводить "а"
console.log(str.charAt(2));  // виводить "й"

console.log(str.charAt(-1)); // виводить ""
console.log(str.charAt(99)); // виводить ""

Отримання цілого символа

Позаяк деякі символи в UTF-16 подаються двома кодовими одиницями, слід зважати на те, що метод charAt() дістає їх з рядка нарізно, а отже задля отримання цілого символа доведеться їх об'єднати.

Наведений нижче код призначено для послідовної обробки рядків, що можуть містити такі складені символи (не належать до Основної Багатомовної Площини (ОБП) Unicode):

// Символи поза ОБП можна було б вжити безпосередньо
var str = 'A \uD87E\uDC04 Z';

for (var i = 0, chr; i < str.length; i++) {
 // Просто додайте цю перевірку на початку кожного циклу з перебору символів
 // і завжди матимете складені символи повністю, а не половини складеного
 // символа нарізно.
 if ((chr = getWholeChar(str, i)) === false) {
  continue;
 }

 console.log(chr);
}

function getWholeChar(str, i) {
 var code = str.charCodeAt(i);

 // Значення зсуву «i» за межами рядка
 if (Number.isNaN(code)) {
  return '';
 }
 if (code < 0xD800 || code > 0xDFFF) {
  return str.charAt(i);
 }

 // Старша половина (можна замінити друге значення на 0xDB7F й тлумачити
 // «старші половини приватного вжитку» як окремі символи).
 if (0xD800 <= code && code <= 0xDBFF) {
  if (str.length <= (i + 1)) {
   throw 'High surrogate without following low surrogate';
  }

  var next = str.charCodeAt(i + 1);
  if (0xDC00 > next || next > 0xDFFF) {
   throw 'High surrogate without following low surrogate';
  }
  return str.charAt(i) + str.charAt(i + 1);
 }

 // Молодша половина (0xDC00 <= code && code <= 0xDFFF)
 if (i === 0) {
  throw 'Low surrogate without preceding high surrogate';
 }
 var prev = str.charCodeAt(i - 1);

 // Можна замінити друге значення на 0xDB7F й тлумачити
 // «старші половини приватного вжитку» як окремі символи.
 if (0xD800 > prev || prev > 0xDBFF) {
  throw 'Low surrogate without preceding high surrogate';
 }

 // Молодшу половину було оброблено разом із старшою, тож тепер
 // ми її пропускаємо.
 return false;
}

У середовищі ECMAScript 2016, що підтримує присвоєння деструктурованням, можна трохи поліпшити легкочитність коду, повертаючи з функції також оновлене (якщо останній символ був складений) значення зсуву:

// Символи поза ОБП можна було б вжити безпосередньо
var str = 'A\uD87E\uDC04Z';
for (var i = 0, chr; i < str.length; i++) {
 [chr, i] = getWholeCharAndI(str, i);
 // Просто додайте цей виклик на початку кожного циклу з перебору символів
 // і завжди матимете складені символи повністю, а не половини складеного
 // символа нарізно.
 // Значення «i» буде оновлено, якщо метод натрапить на складений символ.

 console.log(chr);
}

function getWholeCharAndI(str, i) {
 var code = str.charCodeAt(i);

 // Значення зсуву «i» за межами рядка
 if (Number.isNaN(code)) {
  return ['', i];
 }
 if (code < 0xD800 || code > 0xDFFF) {
  / / Звичайний символ, просто лишаємо все як є.
  return [str.charAt(i), i];
 }

 // Старша половина (можна замінити друге значення на 0xDB7F й тлумачити
 // «старші половини приватного вжитку» як окремі символи).
 if (0xD800 <= code && code <= 0xDBFF) {
  if (str.length <= (i + 1)) {
   throw 'High surrogate without following low surrogate';
  }
  var next = str.charCodeAt(i + 1);
  if (0xDC00 > next || next > 0xDFFF) {
   throw 'High surrogate without following low surrogate';
  }

  // Зібрати складений символ докупи й повернути збільшений зсув
  return [str.charAt(i) + str.charAt(i + 1), i + 1];
 }

 // Low surrogate (0xDC00 <= code && code <= 0xDFFF)
 if (i === 0) {
  throw 'Low surrogate without preceding high surrogate';
 }
 var prev = str.charCodeAt(i - 1);

 // Можна замінити друге значення на 0xDB7F й тлумачити
 // «старші половини приватного вжитку» як окремі символи.
 if (0xD800 > prev || prev > 0xDBFF) {
  throw 'Low surrogate without preceding high surrogate';
 }

 // Повернути натомість наступний символ й повернути збільшений зсув
 return [str.charAt(i + 1), i + 1];
}

Також можна навести більш витончене рішення, хоча дещо менш гнучке:

// Просто перебираємо символи рядка за допомогою forEachChar()
forEachChar('A\uD87E\uDC04Z', function(c) {
 console.log(c);
});

function forEachChar(string, predicate) {
 for (var i = 0; i < string.length; i++) {
  var code = string.charCodeAt(i);
  var value;

  // Звичайний символ, просто лишаємо як є.
  if (code < 0xD800 || code > 0xDFFF) {
   value = string.charAt(i);
  } else {
   // Старша половина (можна замінити друге значення на 0xDB7F й тлумачити
   // «старші половини приватного вжитку» як окремі символи).
   if (0xD800 <= code && code <= 0xDBFF) {
    if (string.length <= (i + 1)) {
     throw 'High surrogate without following low surrogate';
    }

    var next = string.charCodeAt(i + 1);
    if (0xDC00 > next || next > 0xDFFF) {
     throw 'High surrogate without following low surrogate';
    }

    value = string.charAt(i) + string.charAt(i + 1);
    i++;
   } else {
    // Молодша половина (0xDC00 <= code && code <= 0xDFFF)
    throw 'Low surrogate without preceding high surrogate';
   }
  }

  // Перебір можна перервати, повернувши з функції-присудка значення false
  if (false === predicate.call(string, value)) {
   return;
  }
 }
}

Виправлений charAt() з урахуванням складених символів

Приклад нижче наводить функцію fixedCharAt(), яка не лише злучає половинки складених символів, а ще й змінює індексацію символів таким чином, що index позначає порядковий номер (лік від нуля, як завжди) не кодової одиниці (як для звичайного charAt()), а саме повного символа.

Втім, слід зважати, що це рішення є вкрай неоптимальним, якщо користувати його для перебору всього рядка:

function fixedCharAt(string, index) {
 var isExpectingLowSurrogate = false;
 var charIndex = 0;
 var i = 0;

 // За межами рядка.
 if (index < 0 || index >= string.length) {
  return '';
 }

 while (i < string.length && charIndex < index) {
  if (isHighSurrogateAt(string, i) && isLowSurrogateAt(string, i + 1)) {
   i++;
  }

  i++;
  charIndex++;
 }

 if (i < string.length) {
  if (isHighSurrogateAt(string, i) && isLowSurrogateAt(string, i + 1)) {
   return string.charAt(i) + string.charAt(i + 1);
  } else {
   return string.charAt(i);
  }
 }

 return '';
}

function isHighSurrogateAt(string, index) {
 var code = string.charCodeAt(index);
 return 0xD800 <= code && code <= 0xDBFF;
}

function isLowSurrogateAt(string, index) {
 var code = string.charCodeAt(index);
 return 0xDC00 <= code && code <= 0xDFFF;
}

Специфікації

Специфікація Статус Коментар
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Початкова виознака.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.charAt' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.charAt' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.charAt' in that specification.
Living Standard  

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також