OOP (Об'єктно-орієнтоване програмування)

OOP (об'єктно-орієнтоване програмування) є підходом у програмуванні, який передбачає, що дані сховано всередині об'єктів, а операції здійснюються радше над об'єктами, ніж над їх складовими.

JavaScript є значною мірою об'єктно-орієнтованою мовою. Вона пропонує модель даних засновану на прототипах (на противагу моделі, заснованій на класах).

Дізнатись більше

Загальні відомості