Falsy

Хибне (falsy) значення - це значення, яке вважається таким, що дорівнює false, у контексті Boolean.

Мова JavaScript використовує перетворення типів, щоб перетворити будь-яке значення на Boolean у контексті, який цього вимагає, наприклад, умови та цикли.

Існує лише 6 хибних значень у JavaScript

Це означає, що коли JavaScript очікує boolean та отримує одне з приведених значень, вони завжди будуть оцінені як “хибні”

false Ключове слово false
0 Число zero.

BigInt, при використанні у якості boolean, дотримується тих самих правил, що й Number. 0n є хибним.

"", '', ``

Порожній текстовий рядок (довжина рядка дорівнює нулю).

Рядки у JavaScript можуть бути визначені через подвійні лапки "", одинарні лапки '', або Шаблонні літерали ``

null null - відсутність будь-якого значення об'єкта
undefined undefined - просте значення
NaN NaN - не число (not a number)

Приклади

Приклади хибних значень у JavaScript (які приводяться до false у контексті Boolean і, таким чином, пропускають блок if):

if (false)
if (null)
if (undefined)
if (0)
if (0n)
if (NaN)
if ('')
if ("")
if (``)
if (document.all)

Логічний оператор AND, &&

Якщо перший об'єкт є хибним, повертає цей об'єкт

let pet = false && "dog";

// ↪ false

Властивість document.all раніше використовувалась для визначення переглядача, і специфікація HTML визначає навмисне порушення стандарту ECMAScript для підтримки сумісності з застарілим кодом (if (document.all) { // тут код Internet Explorer (крім IE11) } або використовуючи document.all без попередньої перевірки наявності: document.all.foo).

Іноді пишеться як falsey, хоча зазвичай в англійській мові при перетворенні слова на прикметник з -y остання e відкидається (noise => noisy, ice => icy, shine => shiny)

Дізнатись більше