Блок (Скриптинг)

В JavaScript, блок - це сукупність пов'язаних інструкцій що вкладені в фігурні дужки ("{}"). Наприклад, Ви можете помістити блок інструкцій після блоку  if (condition), щоб інтепритатор виконав код в середині блоку, якщо умова правдива (true), або пропустив цілий клок, якщо умова хибна (false).

Дізнатись більше

Дізнайтеся про це