This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

HTTP cevap durum kodu 200 OK  isteğin başarılı olduğunu ifade eder. Bu durum koduna sahip cevaplar, varsayılan olarak önbelleğe (cache) alınabilir.

Başarılı isteğin ne anlama geldiği, yapılan HTTP isteğin türüne bağlıdır:

  • GET: İstenilen kaynak bulundu ve dönen cevabın gövdesinde gönderildi.
  • HEAD: Bütün başlık mesajları (HEADER) cevabın gövdesi olarak döner.
  • POST: Yapılan isteğe karşılık gelen sonuç, cevabın gövdesinde gönderilir.
  • TRACE: Sunucu, aldığı isteği cevabın gövdesi olarak gönderir.

Başarılı olan PUT veya DELETE isteği sonucunda dönen cevap genellikle 200 OK değil, 204No Content (veya bir kaynak ilk kez oluşturulmuşsa 201) Created) olur.

Durum

200 OK

Şartnameler

Specification Title
RFC 7231, section 6.3.1: 200 OK Hypertext Transfer Protokolü (HTTP/1.1): Anlam ve İçerikler

Tarayıcı Uyumluluğu

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

Ayrıca bakınız

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: haruntuncay
Last updated by: haruntuncay,