Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

A CSS property is a characteristic (like color) whose associated value defines one aspect of how the browser should display the element.

Here's an example of a CSS rule:

/* "div" is a selector indicating that all the div elements */
/* in the document will be styled by that rule */
div {
  /* The property "color" with the value "black" indicates */
  /* that the text will have the color black */
  color: black;

  /* The property "background-color" with the value "white" indicates */
  /* that the background color of the elements will be white */ 
  background-color: white;
}

Learn more

General knowledge

Technical reference

 

Dokumenttaggar och bidragare

Senast uppdaterad av: mdnwebdocs-bot,