Gå till:

Våra volontärer har inte översatt denna artikel till Svenska ännu. Gå med oss och hjälpa till att få jobbet gjort!
Du kan också läsa artikeln på English (US).

PHP (a recursive initialism for PHP: Hypertext Preprocessor) is an open-source server-side scripting language that can be embedded into HTML to build web applications and dynamic websites.

Examples

Basic syntax

  // start of PHP code
<?php  
     // PHP code goes here
 ?>
// end of PHP code

Printing data on screen

<?php 
   echo "Hello World!";
?>

PHP variables

​​​​​​​​​​​​​​<?php
 // variables
 $nome='Danilo';
 $sobrenome='Santos';
 $pais='Brasil';
 $email='danilocarsan@gmailcom';
​​​​​​​
 // printing the variables
 echo $nome;
 echo $sobrenome;
 echo $pais;
 echo $email;
?>

Learn more