IP Address

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

An IP address is a number assigned to every device connected to a network that uses the Internet protocol. 

"IP address" typically still refers to 32-bit IPv4 addresses until IPv6 is deployed more broadly.

Learn more

General knowledge