Head

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The Head is the part of an HTML document that contains metadata about that document, such as author, description, and links to CSS or JavaScript files that should be applied to the HTML.

Learn more

HTML head