השכמות

מתזמנות קוד לרוץ בזמן שצויין. זה כמו setTimeout() ו- setInterval(), פרט לכך שפונקציות אלה לא עובדות עם דפי רקע הנטענים על פי דרישה. השכמות אינן מתמידות לאורך מפגשי הדפדפן.

לשימוש בממשק פיתוח זה יש לכלול   הרשאת "alarms".

טיפוסים

alarms.Alarm
מידע אודות השכמה מסוימת.

שיטות

alarms.clear()
מחק השכמה מסויימת בהינתן שמה.
alarms.clearAll()
מחק את כל ההשכמות המתוזמנות.
alarms.create()
צור השכמה חדשה.
alarms.get()
שלוף השכמה מסויימת בהינתן שמה.
alarms.getAll()
שלוף את כל ההשכמות המתוזמנות.

אירועים

alarms.onAlarm
משוגר כאשר מגיע זמן ההשכמה.

Example extensions

תאימות דפדפנים

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxOperaSafariFirefox for Android
AlarmChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
clearChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
clearAllChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
createChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45
Full support 45
No support 45 — 64
Notes
Notes Alarms scheduled for a time in the past never fire.
Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
Full support 48
No support 48 — 64
Notes
Notes Alarms scheduled for a time in the past never fire.
getChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
getAllChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48
onAlarmChrome Full support YesEdge Full support 79Firefox Full support 45Opera Full support YesSafari Full support 14Firefox Android Full support 48

Legend

Full support  
Full support
See implementation notes.
See implementation notes.
Acknowledgements

ממשק פיתוח זה מבוסס על ממשק הפיתוח chrome.alarms של כרומיום.

מידע התאימות של Microsoft Edge סופק על ידי תאגיד מיקרוסופט וכלול פה תחת רשיון Creative Commons Attribution 3.0 ארה"ב.