השכמות

מתזמנות קוד לרוץ בזמן שצויין. זה כמו setTimeout() ו- setInterval(), פרט לכך שפונקציות אלה לא עובדות עם דפי רקע הנטענים על פי דרישה. השכמות אינן מתמידות לאורך מפגשי הדפדפן.

לשימוש בממשק פיתוח זה יש לכלול   הרשאת "alarms".

טיפוסים

alarms.Alarm (en-US)
מידע אודות השכמה מסוימת.

שיטות

alarms.clear() (en-US)
מחק השכמה מסויימת בהינתן שמה.
alarms.clearAll() (en-US)
מחק את כל ההשכמות המתוזמנות.
alarms.create() (en-US)
צור השכמה חדשה.
alarms.get() (en-US)
שלוף השכמה מסויימת בהינתן שמה.
alarms.getAll() (en-US)
שלוף את כל ההשכמות המתוזמנות.

אירועים

alarms.onAlarm (en-US)
משוגר כאשר מגיע זמן ההשכמה.

Example extensions

תאימות דפדפנים

BCD tables only load in the browser

Acknowledgements

ממשק פיתוח זה מבוסס על ממשק הפיתוח chrome.alarms של כרומיום.

מידע התאימות של Microsoft Edge סופק על ידי תאגיד מיקרוסופט וכלול פה תחת רשיון Creative Commons Attribution 3.0 ארה"ב.