CSS

CSS (גליונות סגנון מדורגים {=Cascading Style Sheets}) הינה שפה הצהרתית אשר אחראית על איך יראה דף האינטרנט בדפדפן. הדפדפן מחיל את הצהרות הסגנון של הCSS על האלמנטים הנבחרים על מנת להציגם כראוי. הצהרת סגנון מכילה מאפיינים ואת הערכים שלהם, אשר קובעים איך ייראה דף האינטרנט.

CSS הינה אחת משלושת טכנולוגיות היסוד של האינטרנט, יחד עם HTML וJavaScript. למעשה CSS מסגננת את האלמנטים של הHTML, אך יכולה לשמש גם שפת סיגנון לשפות תגיות אחרות כמו SVG או XML.

כלל CSSסי הינו מערכת של מאפיינים המשוייכת לסלקטור. להלן דוגמא שצובעת כל פסקת HTML בצהוב על רקע שחור:

/* הסלקטור בשורה הבאה מצביע על כך שכל הפסיקות במסמך יושפעו מ'הכלל' הזה. */
p {

  /* המאפיין בשורה הבאה מגדיר את צבע הטקסט, במקרה הזה צהוב. */
  color: yellow;

  /* המאפיין בשורה הבאה מגדיר את צבע הרקע, במקרה הזה שחור. */
  background-color: black
}
 

"מדורגים" מתייחס לכלל שקובע לפי איזה סדר הסלקטורים יוכלו להביא את השינויים שלהם לסגנון הדף. זהו פיצ'ר מאוד נצרך, מכיוון שאתר מורכב יכול להכיל אלפים של כללי CSS.

למד עוד

ידע כללי

התייחסות טכנית

למד אודות CSS