Μάθε έναν νέο όρο:

Hoisting
Η ανύψωση(Hoisting) είναι ένας όρος που δεν χρησιμοποιείται σε καμία γραπτή κανονιστική προδιαγραφή πριν από την ECMAScript® 2015 Language Specification. Η ανύψωση εφευρέθηκε σαν μια γενική έννοια που περιγράφει το πως δουλεύει το περιβάλλον εκτέλεσης στην JavaScript (ειδικά οι φάσεις της δημιουργίας και της εκτέλεσης) . Αλλά, στην πράξη η έννοια αυτή οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Για παράδειγμα, η ανύψωση περιγράφει ότι οι δηλώσεις των μεταβλητών και των μεθόδων μετακινούνται "φυσικά" στην κορυφή του κώδικά, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει καθόλου. Αυτό που πρακτικά συμβαίνει είναι ότι οι δηλώσεις των μεταβλητών και των μεθόδων τοποθετούνται στην μνήμη κατά τη διάρκεια της φάσης της μεταγλώττισης, αλλά μένουν ακριβώς εκεί όπου δηλώθηκαν μέσα στον κώδικα.

Για τις τεχνολογίες τού Ιστού υπάρχουν πάρα πολλοί όροι και ακρωνύμια, που χρησιμοποιούνται στην τεκμηρίωση και στον κώδικα. Στο παρόν γλωσσάρι δίνονται ορισμοί λέξεων και ακρωνυμίων που χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για να κατανοεί επαρκώς τον Ιστό και να συμβάλλει σε αυτόν.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Α

Π

Other

Συνεισφορά στο γλωσσάρι

Αυτό το γλωσσάρι βρίσκεται διαρκώς υπό επεξεργασία και εμπλουτισμό. Μπορείς να συνεισφέρεις  γράφοντας νέους όρους ή βελτιώνοντας τους υπάρχοντες. Μπορείς να ξεκινήσεις εύκολα πατώντας το παρακάτω κουμπί ή επιλέγοντας έναν από τους προτεινόμενους όρους, παρακάτω.

Για να μάθεις περισσότερα για το πώς μπορείς να συνεισφέρεις στο γλωσσάρι, δες τη σελίδα κατάστασης του γλωσσαρίου.

Join the Glossary community

Choose your preferred method for joining the discussion:

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: Epameinondas-Soufleros, klez
Τελευταία ενημέρωση από: Epameinondas-Soufleros,