World Wide Web

La World Wide Web - comunament coneguda com a WWW, W3 o Web és un sistema interconnectat de pàgines web públics accessibles a través de la Internet. La Web no és el mateix que Internet: la Web és una de les moltes aplicacions que es construeixen damunt d'Internet.

Tim Berners-Lee va proposar l'arquitectura del que es coneix com la World Wide Web. Va crear la primera web servidor, web navegador i la pàgina web en el seu ordinador en el laboratori d'investigació de física del CERN el 1990. En 1991, es va anunciar la seva creació en el grup de notícies alt.hypertext, marcant el moment en que el web es va fer públic per primera vegada.

El sistema que avui coneixem com "la Web" consta de diversos components:

  • El protocol HTTP regeix la transferència de dades entre un servidor i un client.
  • Per accedir a un component web, un client proporciona un identificador universal únic, anomenat URL (ubicació uniforme de recursos) o URI (identificador uniforme de recursos) (anomenat formalment identificador universal de Documents (UDI)).
  • HTML (llenguatge de marcat d'hipertext) és el format més comú per a la publicació de documents web.

La vinculació o connexió de recursos a través de hipervincles, és un concepte que defineix a la web, ajudant a la seva identitat com una col·lecció de documents connectats.

Poc després de la invenció de la web, Tim Berners-Lee va fundar la W3C (World Wide Web Consortium) per estandarditzar i desenvolupar la Web més enllà. Aquest consorci està format per grups d'interès en la Web, com ara els desenvolupadors de navegador web, entitats governamentals, investigadors i universitats. La seva missió inclou l'educació i la divulgació.

Aprèn més

Aprèn sobre

Coneixement general