Световната мрежа

Световната мрежа (World Wide Web) — всеизвестна като WWW, W3 или просто Уеб е взаимосвързана система от общодостъпни страници в Интернет. Уеб не е същото нещо като Интернет: Уеб е едно от многото приложения (начини за ползване) на Интернет.

Тим Бърнърс-Лий предлага архитектурата на това, което става известно като „Световната Мрежа“. Той създава първите мрежов сървър, мрежов браузър, и уебстраница на своя компютър в лабораторията си за физични изследвания в ЦЕРН през 1990 г. През 1991 г. той обявява своето творение в новинарската група alt.hypertext. Тогава Мрежата става обществена.

Системата, която днес познаваме като "Мрежата (Уеб)", се състои от няколко компонента:

  • Протоколът HTTP управлява прехвърлянето на данните между сървър и клиент.
  • За да достъпи място в мрежата, клиентът предоставя единствен общовалиден указател, наречен URL (en-US) (Единно Местонахождение на Източник) или URI (en-US) (Единен Указател за Местонахождение) (формално наречен Universal Document Identifier (UDI) – Универсален Документен Идентификатор).
  • HTML (езикът за обозначаване на свръх-текст) е най-използваният начин за обнародване (публикуване) на документи в Уеб.

Свързването на източници на данни чрез хипервръзки (en-US), е определящо понятие в Уеб. Чрез него (свързването) се създава съвкупност от свързани документи.

Скоро след изобретяването на Уеб. Тим Бърнърс-Лий основава W3C (en-US) (World Wide Web Consortium), за да стандартизира и развива световната мрежа. Консорциумът е съставен от няколко групи по интереси. Такива са разработчиците на мрежови четци, правителствени представители, изследователи и университети. Мисията му включва също обучение и разпространение на знания.

Научете повече

Общи знания