Цикл

Цикл - це послідовність інструкцій, яка безперервно повторюється, поки не буде виконана певна умова у комп'ютерному програмуванні. Прикладом може бути процес отримання елементу даних або його зміна, з перевіркою, що певна умова виконана, наприклад, що лічильник досяг прописаного значення.

Приклади

Цикл for

Синтаксис: 

for (інструкція 1; інструкція 2; інструкція 3){
 блок коду для виконання
}
 • Інструкція 1 виконується один раз перед запуском блоку коду.
 • Інструкція 2 визначає умову, необхідну для виконання блоку коду.
 • Інструкція 3 виконується кожний раз, коли запускається блок коду.

Приклад:

for(var i = 0; i < 10; i++){
  console.log(i) 
} 
//Цей цикл виведе числа 0-9, зупиниться, коли буде виконана умова (i = 10)

Для наведеного вище прикладу, синтаксис наступний: 

 • Інструкція 1 задає змінну циклу (var i = 0).
 • Інструкція 2 задає умову циклу (i < 10).
 • Інструкція 3 збільшує значення i (i++) кожний раз, коли виконується блок коду.

Цикл while

Синтаксис:

while (умова){
 блок коду для виконання
}
 • Блок коду буде виконуватись, поки умова дорівнює true.

Приклад:

var i = 0;
while(i < 5){
  console.log(i)
  i++
}
//Цей цикл виведе числа 0-4, зупиниться, коли умова дорівнюватиме false (i >= 5)

Для наведеного вище прикладу синтаксис наступний: 

 • Блок коду буде виконуватись, доки значення змінної (i) менше 5.

Дізнатись більше

Загальні відомості