Буфер

Буфер — це ділянка фізичної пам'яті (зазвичай, оперативної), що використовується для тимчасового зберігання даних на час їх передачі з одного місця (носія) в інше.

Попри те, що поняття буфер і кеш певною мірою схожі, їх призначення істотно відрізняється. Кеш передбачає пришвидшення обчислень завдяки розміщенню у швидкій пам'яті даних, над якими здіснюються повторювані операції (читання або запис). Натомість буфер використовується в дещо інший спосіб й може стати в нагоді навіть тоді, коли треба здійснити лише одну операцію читання/запису:

  • узгодження швидкості читання/запису носіїв даних або середовищ їх передачі;
  • узгодження швидкості надходження даних із швидкістю їх обробки:
    • нагромадження даних, що потребують блокової обробки (шифрування, стиснення тощо);
    • тимчасове зберігання нових даних до завершення обробки попередніх;
    • забезпечення безперервності надходження даних (відтворення звуку або відео, друк, запис оптичних дисків тощо).
  • поліпшення швидкодії внаслідок збільшення обсягу даних, що обробляються за одну операцію, та відповідним зменшенням кількості операцій (різною мірою характерне майже для будь-якого носія або середовища передачі даних, навіть оперативної пам'яті).

Дізнатись більше

Загальні відомості