Перетворення типів

Перетворення (або приведення) типів означає переведення даних з одного типу даних в інший. Неявне перетворення відбувається, коли компілятор автоматично призначає типи даних, але програмний код також може явно вимагати, щоб відбулось перетворення. Наприклад, у інструкції 5+2.0 число з рухомою крапкою 2.0 неявно приводиться до цілого, а в інструкції Number("0x11"), рядок "0x11" явно приводиться до числа 17.